неделя, 4 април 2021 г.

© Първолета МАДЖАРСКА, акварел

© Първолета МАДЖАРСКА, Пейзаж , акварел

© Първолета МАДЖАРСКА, Пейзаж , акварел

© Първолета МАДЖАРСКА, Пейзаж , акварел

© Първолета МАДЖАРСКА, Пейзаж , акварел